Spring naar inhoud

Pleinweg 226D / 228A

Terug naar het overzicht

Productiehuis FLOW

Productiehuis FLOW is een dynamisch en cultureel divers productiehuis gevestigd in Rotterdam Zuid.

Over dit initiatief

FLOW beweegt vanuit de overtuiging dat door middel van verschillende kunstvormen de maatschappij kan worden weerspiegeld en op deze manier vanuit verschillende perspectieven kan worden gezien. Het productiehuis richt zich op podiumkunsten in de breedste zin van het woord. Multidisciplinair werken is in de afgelopen jaren de standaard geworden. Een combinatie van theater, spoken word, hiphop, literatuur, muziek, visuele kunsten en co-creatie maken de podiumavonden en producties van Flow tot een totaalbeleving.

Productiehuis FLOW spreekt met haar activiteiten sinds dag één een jong en (cultureel) divers publiek aan. Het productiehuis biedt daarnaast ruimte voor ontwikkeling aan jongeren met weinig tot geen podiumervaring. Het hebben van weinig tot geen podiumervaring betekent namelijk niet dat jongeren minder talent bezitten dan andere (podium)kunstenaars. Sterker nog: deze talenten zijn vaak alom aanwezig. De jongeren weten alleen zelf hun weg niet te vinden binnen de jungle van de culturele sector. Productiehuis FLOW ondersteunt hen daarin en geeft hen de mogelijkheid zich op artistiek vlak te ontwikkelen tot professioneel kunstenaars.

Doelgroep 
FLOW richt zich op jongeren en jong volwassenen tussen de 15 en 45 jaar met een passie voor de podiumkunsten in de breedste zin van het woord. Enerzijds gaat het om jongeren die zich willen ontwikkelen als podiumkunstenaar. Anderzijds richt de stichting zich op het weids verspreiden van eigentijdse cultuurbeleving onder het publiek.
 
Positionering  
Productiehuis FLOW heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Wat FLOW doet is nieuw en daarmee nemen we ook een nieuwe positie in binnen het culturele veld. 
 
FLOW werkt op de Wu Tang manier. Dit is een hiphop gedachte die stelt dat ieder individu - in dit geval binnen Flow - zijn eigen toko runt en gezamenlijk een groot collectief vormt.
 
Iedereen support elkaar in de dagelijkse gang van zaken en biedt ondersteuning waar nodig bij individuele projecten. De thuisbasis van FLOW is aan de pleinweg. Hier hebben we een muziekstudio, grafische kamer en repetitiestudio.
Door een sterke thuisbasis en goede contacten in het veld heeft Productiehuis Flow zich kunnen ontwikkelen tot waar het nu staat.
 
Relatie met Rotterdam en met Rotterdam Zuid 
Één van de speerpunten van Productiehuis FLOW is om Rotterdam Zuid positief op de kaart te zetten. Het Productiehuis wil meer doen dan alleen evenementen organiseren. Productiehuis FLOW maakt impact op Zuid en wil dat de komende jaren blijven doen. Meer bewoners op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met kunst en cultuur is de norm. Productiehuis FLOW doet dit sinds dag één van haar bestaan en trekt hierin op met verschillende samenwerkingspartners. 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren